Văn phòng Phát triển

Văn phòng Phát triển hỗ trợ sứ mệnh của Đại học VinUni bằng cách huy động sự đóng góp từ cựu sinh viên, phụ huynh, gia đình, bạn bè, những nhà hảo tâm, các tập đoàn và nhiều tổ chức khác nhau.

Những khoản đóng góp – bao gồm hỗ trợ thường niên, các khoản hỗ trợ lớn và quà tặng theo kế hoạch – sẽ giúp biến các giấc mơ thành hiện thực tại Đại học VinUni. Sự hào phóng của các nhà tài trợ của Đại học VinUni sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu thông qua hỗ trợ học bổng chung cho sinh viên toàn trường, học bổng sinh viên của các Viện, chương trình du học cho sinh viên và quỹ khẩn cấp cho sinh viên.

Cùng nhau, những khoản đóng góp này giúp xây dựng một cộng đồng học giả đa dạng nhằm giải quyết những thách thức phức tạp nhất của quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch: Giáo sư David Bangsberg – Hiệu trưởng VinUniversity 

Giám đốc Điều hành: Nguyễn Vân Anh – Trưởng phòng Đối tác và Phát triển VinUniversity 

Chuyên viên: Lê Thu Diệu Hương – Trợ lý Hội đồng trường VinUniversity

Thành viên

David Bangsberg, MD, MPH

David Bangsberg, MD, MPH

Hiệu trưởng, VinUniversity
Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe

Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Vân Anh

Trưởng phòng Hợp tác Phát triển
Fellow, Viện Kinh doanh Quản trị

Lê Thu Diệu Hương

Lê Thu Diệu Hương

Trợ lý Hội đồng trường

Donate Đóng góp