Cách thức Chuyển tiền

Bạn có thể đóng góp cho Đại học VinUni một cách nhanh chóng và an toàn bằng cách chuyển khoản tới một trong số các tài khoản bên dưới của chúng tôi. Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi email tới development@vinuni.edu.vn để chúng tôi xác nhận khoản đóng góp của bạn.

1. Tại Việt Nam

Tài khoản VND

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Tên chủ tài khoản: CT TNHH GDVA DAO TAO VINACADEMY
Số tài khoản: 19034362262332
Nội dung: [Tên người đóng góp] [Mục đích đóng góp] (Ví dụ: Nguyen Van A – dong gop cho hoc bong sinh vien)

Tài khoản USD

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Tên chủ tài khoản: VINACADEMY LLC
Số tài khoản: 19134362262558
Nội dung: [Tên người đóng góp] [Mục đích đóng góp] (Ví dụ: Nguyen Van A – dong gop cho hoc bong sinh vien)

2. Ngoài Việt Nam

U.S. Bank
Tên chủ tài khoản: Friends of VinUniversity
Số tài khoản: 199386818272
Số routing: 081202759 (dành cho chuyển tiền từ trong nước Mỹ)
Mã SWIFT: USBKUS44IMT (dành cho chuyển tiền từ ngoài nước Mỹ)
Địa chỉ: 1702 Eastland Dr, Bloomington, IL 61704-3514
Nội dung: [Donor’s Name] [Purpose of donation] (Eg: John Smith – donate to student scholarship)

 

Lưu ý: Nếu chúng tôi nhận được các khoản tiền không ghi rõ mục đích tài trợ, chúng tôi sẽ tự động phân bổ các khoản tiền này vào quỹ học bổng sinh viên chung của VinUni.

Donate Đóng góp