Hỗ trợ sinh viên

Cam kết của bạn trong việc cung cấp cho sinh viên Đại học VinUni sự hỗ trợ mà các em cần là rất đáng trân trọng. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục và đảm bảo rằng mọi sinh viên đều có quyền tiếp cận tài nguyên và cơ hội mà các em xứng đáng có được.

Hỗ trợ các viện

Các Viện trong trường là nơi nuôi dưỡng sinh viên phát triển về mặt học thuật, xã hội và cả cảm xúc. Nơi đây cung cấp nhiều chương trình và nguồn lực giúp sinh viên khám phá thế mạnh và sở thích của mình.

Cách thức đóng góp

Thanh toán trực tuyến

Thanh toán trực tuyến

Chuyển khoản

Chuyển khoản

Quà tặng

Quà tặng

Tình nguyện

Tình nguyện

Donate Đóng góp